Zobacz w Galerii fotorelację z Euroscoli !

Zapis międzynarodowego spotkania młodzieży w Parlamencie Europejskim 26.05.2016 znajdziesz:

https://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20160526IPR29338/Euroscola-meeting-26052016-%28PM%29

https://www.facebook.com/euroscola