Pytania i odpowiedzi

1. Kiedy powstał PE?

- w 1957 roku na mocy Traktatów rzymskich zdecydowano, iż istniejące dotąd Zgromadzenie EWWiS stanie się instytucją trzech wspólnot (EWWiS, Euratom, EWG) i przyjmie nazwę Europejskie Zgromadzenie Parlamentarne.
Obecna nazwa - Parlament Europejski - obowiązuje od 1962r.

2. Ilu posłów liczy PE?

- Obecnie Parlament liczy 705 posłów,  w tym 52 eurodeputowanych z Polski.

3. Kto wybiera eurodeputowanych?

- Eurodeputowanych wybierają obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej.

4. Od kiedy obowiązuje ten sposób wyborów?

- Powszechne wybory do PE odbywają się od 1979r.

5. Jakie funkcje pełni PE?

- Pełni trzy podstawowe funkcje:

  • ustawodawczą - uchwala wraz z Radą UE przepisy prawa europejskiego
  • kontrolną - nadzoruje inne instytucje UE, w tym Komisję Europejską
  • budżetową - wraz z Radą ustanawia budżet EU i zatwierdza długoterminowy budżet UE

6. Kto kieruje pracami Parlamentu?

- Na czele PE stoi Przewodniczący, który reprezentuje Parlament w relacjach z pozostałymi instytucjami EU, jak również w stosunkach ze światem zewnętrznym. Obecnie funkcję tę pełni Roberta Metsola.
Jego działania wspiera 14 wiceprzewodniczących.

7. Ile trwa kadencja Parlamentu?

- Kadencja Parlamentu trwa 5lat.

8. Kiedy odbyły się ostatnie wybory do PE?

- Ostatnie wybory do PE odbyły się w 2019 r.

9. Ilu jest eurodeputowanych z województwa dolnośląskiego i opolskiego?

Nasz Region od 2019 r.reprezentuje 4 eurodeputowanych. Janina Ochojska, Beata Kempa, Anna Zalewska, Jarosław Duda.

10. Do ilu frakcji politycznych w Parlamencie Europejskim może należeć europoseł?

Europoseł może należeć tylko do jednej frakcji politycznej PE.