Zielony ład

 Zielony Ład jest odpowiedzią UE na nasilające się zmiany klimatyczne i degradację środowiska naturalnego. Przyjęte akty prawne dotyczą  polityki klimatycznej, energetycznej, transportowej i podatkowej. Ich celem jest  ograniczenie emisji gazów cieplarnianych netto do 2030 r. o co najmniej 55 procent, a w 2050 r. osiągnięcie zerowego poziomu emisji gazów cieplarnianych netto. W ramach planowanych działań znalazła się " unijna strategia na rzecz bioróżnorodności. Ma ona na celu przywrócenie ważnej roli przyrody w naszym życiu oraz przekszałcenie systemów żywnościowych w zdrowe i przyjazne środowisko. Kontrowersje budzi ograniczenie środków ochrony roślin(o 50%) oraz używania nawozów sztucznych(o 20 %) co może wpłynąć na obniżenie plonów, a co za tym idzie istnieje ryzyko obniżenia konkurencyjności polskiego rolnictwa.