"Wet za wet"?

Wiza to pisemne zezwolenie na przekroczenie granicy lub pobyt na terenie obcego państwa wystawiane cudzoziemcom przez przedstawicielstwa dyplomatyczne lub konsularne (konsulaty) tegoż państwa. Unia Europejska może wkrótce wymagać wiz od Amerykanów i Kanadyjczyków podróżujących do Europy. Ma to być odpowiedź za ograniczenia nałożone przez USA i Kanadę w niektórych krajach UE. Termin omówienia problemu przez Komisje Europejską mija 12 kwietnia. Wtedy to wyznaczono termin dla USA i Kanady na zniesienie ograniczeń wizowych dla pięciu unijnych państw, w tym Polski.

                                                                                                                                                    Bartek Szczepański