Unia Europejska a uchodźcy

Uchodźca to osoba, która musiała opuścić teren, na którym mieszkała ze względu na zagrożenie życia, zdrowia, bądź wolności.Imigrant to cudzoziemiec, który przybył do Polski z zagranicy na pobyt czasowy lub w celu zamieszkania na stałe.            Zawarte w marcu przez UE porozumienie z Turcją zawiera nieoficjalną zgodę Europy na przyjęcie z Turcji co roku około 250 tys. Syryjczyków. Plan UE przewiduje "rozwiązanie europejskie" problemu uchodźców zakładające, że wszystkie kraje Wspólnoty ponoszą koszty podziału imigrantów. W rzeczywistości "koalicja chętnych" jest niewielka. Zgodnie z porozumieniem UE z Turcją, od 4 kwietnia uchodźcy, którzy po 20 marca wjechali nielegalnie do Grecji, cofani są z tego kraju do Turcji. Za każdego Syryjczyka wydalanego z UE ma przybywać legalnie do UE inny Syryjczyk.

                                                                                                                                                                           Bartek Szczepański