UE otwiera rozmowy akcesyjne z Ukrainą i Mołdawią

14 grudnia 2023 r.podczas szczytu państw Unii Europejskiej w Brukseli podjęto decyzję o rozpoczęciu negocjacji akcesyjnych z Ukrainą i Mołdawią, a także o przyznaniu Gruzji statusu kraju kandydującego.