UE a klimat

1.Cel UE:-osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku-ograniczenie do 2030 roku emisji netto gazów cieplarnianych o co najmniej 55% w porównaniu z poziomem z roku 1990

.2.Powody:-osiagnięcie zerowego bilansu emisji netto będzie korzystne dla ludzi i środowiska, pomoże ograniczyć globalne ocieplenie-pobudzenie zrównoważonego rozwoju gospodarczego -zapewnienie obywatelom UE korzyści zdrowotnych i środowiskowych-przyczynienie sie do długoterminowej globalnej konkurencyjności gospodarki unijnej poprzez normowanie innowacji w zakresie zielonych technologii

3. Neutralność klimatyczna-ograniczenie emisji CO2 w przemyśle, transporcie i energetyce oraz działania na rzecz zrównoważenia emisji, których nie da się ograniczyć poprzez zwiększenie ich pochłaniania.

4. Gazy cieplarniane-gazy, które przepuszczają większość promieniowania słonecznego (tzw. promieniowanie krótkofalowe) docierającego do Ziemi, pochłaniając jednocześnie promieniowanie podczerwone (tzw. promieniowanie długofalowe) odbijane przez powierzchnię Ziemi.

Zuzanna Korczewska