Szkolny Quiz wiedzy o UE

9 maja odbędzie się szkolny Quiz wiedzy o Unii Europejskiej. Zapraszamy do udziału pięcioosobowe reprezentacje klas.
Konkurs będzie polegał na napisaniu przez każdego uczestnika testu (zadania zamknięte). 
Uzyskane punkty zostaną zsumowane dając wynik klasy. 
Za udział klasa otrzyma punkty do Ligii Klas, a uczniowie punkty dodatnie z zachowania. 
Pytania konkursowe będą tworzone na podstawie informacji zawartych na tej stronie. 

Weronika Mocarska