Strefa euro

Aby przystąpić do strefy euro, państwa członkowskie UE muszą spełnić tzw. kryteria konwergencji,

te wiążące warunki ekonomiczne i prawne zostały uzgodnione w traktacie z Maastricht w 1992 r. i nazywane są również „kryteriami z Maastricht. Wszystkie państwa członkowskie UE, z wyjątkiem Danii, są zobowiązane do przyjęcia euro i przystąpienia do strefy euro, gdy tylko będą mogły spełnić wymagane warunki. 

Komisja Europejska i Europejski Bank Centralny wspólnie decydują, czy kraje kandydujące do wejścia do strefy euro spełniły te warunki. 

Obecnie 20 państw UE należy do strefy euro.

Nie należą:Polska, Czechy, Węgry, Rumunia, Bułgaria, Szwecja i Dania

Państwa spoza UE, które uzywają euro:

Monaco, San Marino, Watykan , Andora