Seminarium w Brukseli

W dniach 23-24 listopada nasz Starszy Abasador Pan Cezary Budzeń miał możliwość, wraz z grupą nauczycieli z Polski, uczestniczyć w seminarium w Parlamencie Europejskim w Brukseli. W ramach seminarium odbyły się warsztaty z nauczycielami z innych krajów członkowskich UE, mające na celu wymianę wzajemnych doświadczeń w realizacji Programu Szkoła - Ambasador Parlamentu Europejskiego. W trakcie wizyty oprócz możliwości zwiedzania Parlamentu i zapoznania się z zasadami jego funkcjonowania, nauczyciele mieli także okazję do spotkania się z wiceprzewodniczącą PE Panią Evelyne Gebhardt.