Rola posłanek i posłów w Parlamencie Europejskim

Gdy zostaną wybrani, posłowie i posłanki do Parlamentu Europejskiego mają do wykonania ważne zadania. Dowiedz się, na czym polega ich praca.

https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/priorities/parlament-i-unia-europejska-w-pigulce/20180322STO00303/rola-poslow-i-poslanek-do-parlamentu-europejskiego-wideo