Rada Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej reprezentuje głos rządów krajów UE, przyjmuje akty prawne UE i koordynuje politykę UE. Członkami są Ministrowie ze wszystkich krajów UE, w zależności od omawianego obszaru polityki. Każdy kraj UE sprawuje prezydencję nad Radą UE przez 6 miesięcy na zasadzie rotacji. Aktualnie prezydenturę sprawuje Holandia. Siedziba rady znajduje się w Brukseli.