Rada Europejska

Rada Europejska wyznacza ogólny kierunek polityki oraz priorytety Unii Europejskiej. Członkami Rady Europejskiej są Szefowie państw i rządów krajów UE, przewodniczący Komisji Europejskiej, Wysoki Przedstawiciel do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa. Aktualnym przewodniczącym rady jest Donald Tusk. Siedziba rady znajduje się w Brukseli