Przewodniczącym Parlamentu Europejskiego jest Dawid Maria Sassoli - oto jego zadania

https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/pl/organisation-and-rules/organisation/the-president