Przewodniczący Parlamentu Europejskiego od 2019r. Dawid Maria Sassoli