Przeciwdziałnie negatywnym zmianom klimatycznym.

Unia Europejska przywiązuje duże znaczenie do kwestii przeciwdziałania negatywnym zmianom klimatu. Po wynegocjowaniu umowy na szczycie klimatycznym w Paryżu w grudniu 2015r. Parlament Europejski  przystąpił do prac legislacyjnych zgodnie z jej zapisami. Posłowie są  gotowi ograniczyć emisję gazów cieplarnianych - w tym celu muszą przyjąć odpowiednie przepisy. Ich zdaniem należy  poprawić wydajność energetyczną i wzmocnić wysiłki jeśli chodzi o energię odnawialną. Cel 30% energii pochodzącej z OZE będzie jedną z głównym spraw dyskutowanych z Parlamencie Europejskim. W kontekście tej problematyki, na uwagę zasługuje sukces Niemiec gdzie 16.05.2016 całe zapotrzebowanie na  energię zrealizowano ze źródeł odnawialnych.