Priorytety UE 2019-2024

1. Ochrona obywateli i swobód

2. Rozwijanie silnej i prężnej bazy gospodarczej

3. Budowanie neutralnej klimatycznie, ekologicznej, sprawiedliwej i socjalnej Europy

4. Promowanie europejskich interesów i wartości na scenie światowej