Prawa obywateli Unii Europejskiej

Obywatele UE korzystają z praw ustalonych przepisami unijnymi. 
Do najważniejszych praw należą:
-prawo do przemiszczania sie i pobytu na terytorium państ UE.
-prawo do podejmowania pracy na terytorium UE.
-prawo do prowadzenia działalnosci gospodarczej na terenie UE.
-prawo do ochrony dyplomatycznej i konsularnej obywateli UE.
-prawo do biernego i czynnego uczestnictwa w wyborach do parlamentu europejskiego.