Posłowie stawiają ambitne cele dla czystszej i wydajniejszej energii

 

Posłowie są gotowi do negocjacji ważących celów z ministrami UE, aby zwiększyć efektywność energetyczną do 35% oraz udział energii odnawialnej, w konsumpcji energii w do 35%, do 2030 roku.

 

W głosowaniu plenarnym posłowie przyjęli propozycje komisji parlamentarnej o ustanowieniu wiążących celów na poziomie UE, poprawieniu efektywności energetycznej o 35%, minimalnym udziale energii odnawialnej, w konsumpcji, na poziomie 35% oraz o 12% udziale energii odnawialnej w transporcie, do 2030 roku.

 

Aby zrealizować cele ogólne, państwa członkowskie UE maja określić cele indywidualne , które będą monitorowane i osiągane zgodnie z przepisami zawartymi w  ustawie na temat zarządzania Unią Energetyczną.

 

 

 

 

.