Parlament Europejski a Parlament Rzeczypospolitej Polskiej

Cechy Parlament EU Parlament RP
rok założenia 1952r.- jako Wspólne Zgromadzenie Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali.
1962r.- jako Parlament Europejski.
1493r.
ilość izb jednoizbowy dwuizbowy
kadencja 5 lat 4 lata
przewodniczący Martin Schulz Marek Kuchciński
(Marszałek Sejmu) oraz Stanisław Karczewski (Marszałek Senatu)
liczba osób 751 460-Sejm
100-Senat
siedziba Strasburg, Bruksela, Luksemburg Warszawa
funkcje funkcja ustawodawcza- uchwala, wraz z Radą UE, przepisy prawa europejskiego.

funckja nadzorcza- sprawuje nadzór nad pozostałymi instytucjami europejskimi
funckja budżetowa- wraz z Radą, ustanawia budżet UE, zatwierdza długoterminowy budżet UE, tzw. wieloletnie ramy finansowe.
funkcja ustrojodawcza- uchwalanie przez Sejm konstytucji, decydowanie o ustroju państwa.

funkcja ustawodawcza- 
stanowienie ustaw.

funckja  kontrolna- przysługuje tylko Sejmowi, jest to sprawowanie kontroli nad rządem.

funkcja kreacyjna- powoływanie nowych członków, wchodzących w skład organów państwowych