Polacy na eksponowanych stanowiskach UE

Ewa Kopacz - jedna z 14 viceprzewodniczących Parlamentu Europejskiego.

Janusz Wojciechowski - Europejski Komisarz /jeden z 27/ ds. Rolnictwa i  Rozwoju Wsi.

Robert Biedroń - przewodniczący Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia w Parlamencie Europejskim

Wojciech Wiewiórski - Europejski Inspektor Ochrony danych Osobowych.