PŁATNY URLOP RODZICIELSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI JUŻ WKRÓTCE ZAJMIE SIĘ SPRAWĄ PŁATNYCH URLOPÓW RODZICIELSKICH. KORZYSTNE SPOSOBY FINANSOWANIA TAKICH URLOPÓW W PAŃSTWACH UE MAJĄ ZAPEWNIĆ PRCOWNIKOM  ROWNOWAGĘ MIĘDZY ŻYCIEM ZAWODOWYM A PRYWATNYM ORAZ ZAPOBIEGAĆ DYSKRYMINACJI KOBIET NA RYNKU PRACY.