PE W OBRONIE PRAW CZŁOWIEKA NA ŚWIECIE

Podczas trwającej obecnie sesji PE pracuje m.in. na kwestiami dotyczącymi praw człowieka na świecie. W przyjętych wczoraj projektach rezolucji PE apeluje do władz Tadżykistanu, Wietnamu, Kambodży o zapewnienie obrońcom i działaczom politycznym rzetelnego, otwartego i przejrzystego procesu, o dostarczenie solidnych zabezpieczeń i gwarancji procesowych zgodnie z międzynarodowymi zobowiązaniami oraz o zezwolenie organizacjom międzynarodowym na przeprowadzenie ponownego dochodzenia we wszystkich sprawach dotyczących łamania praw człowieka i naruszania godności ludzkiej; wzywa, by wszystkim uwięzionym lub przetrzymywanym zapewniono dostęp do usług niezależnego prawnika, a także prawo regularnego spotykania się z członkami rodziny; przypomina, że każdy wydany wyrok wymaga przedstawienia jednoznacznych dowodów potwierdzających zarzuty karne postawione oskarżonemu. W pracach nad rezolucjami wzięła udział polska eurodeputowana Lidia Geringer de Oedenberg