PE PRACUJE NAD KWESIĄ ROZWIĄZANIA PROBLEMU MIGRACYJNEGO

Unia Europejska wypracowuje podejście do zarządzania napływem migrantów na swoje terytorium, by zapewnić ochronę tym, którzy jej potrzebują. W poniedziałek, 30 maja, działająca w Parlamencie Europejskim Komisja Wolności Obywatelskich (LIBE) przegłosowała szereg ważnych propozycji dotyczących migracji i relacji z państwami trzecimi, co ma poprawić zarządzanie granicami. Unia nadal boryka się z problemem migracji - z informacji agencji Frontex wynika, że w zeszłym tygodniu na Morzu Śródziemnym uratowano 13,8 tys. migrantów.                                                                                                                                       Komisja LIBE poparła także ustanowienie straży przybrzeżnej. Straż ma zapewnić "silne, wspólne zarządzanie granicami zewnętrznymi". Straż połączy Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej, utworzoną z Frontexu, z organami państw członkowskich odpowiedzialnymi za zarządzanie granicami, które nadal będą prowadzić bieżące zarządzanie granicami zewnętrznym. Nowa europejska straż graniczna i przybrzeżna będzie pełniła rolę monitorującą i nadzorczą będzie też  miała prawo do interwencji nawet jeśli państwo członkowskie nie może lub nie chce podjąć niezbędnych środków. Będzie też ogrywać większą rolę w zakresie powrotów. W ramach Agencji utworzone zostanie Europejskie Biuro ds. Powrotów odpowiedzialne za skuteczne odsyłanie nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich.

                                                                                                                                                                           Nikola Najder