Paul Henri Spaak przewodniczący Zgromadzenia Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali w l.1952-1954