Parlament Europejski zgadza się uaktualnić przepisy Strefy Schengen

Strefa Schengen obejmuje 27 państw europejskich, czyli 4 miliony km kwadratowych. Pozwala ona ponad 400 milionom osób swobodnie przemieszczać się pomiędzy państwami członkowskimi bez konieczności przechodzenia kontroli granicznej.

Do bezpieczeństwa w strefie Schengen przyczynia się współpraca policji, służb celnych i służb granicznych jej krajów.

Kodeks graniczny Schengen, którego uaktualnienie Rada uzgodniła z Parlamentem w dniu 06.02.2024, to przepisy prawne znoszące kontrolę na granicach wewnętrznych i ustanawiające kontrolę na granicach zewnętrznych.

W wyjątkowych okolicznościach zagrażających ogólnemu funkcjonowaniu strefy Schengen kodeks pozwala państwom członkowskim przywracać kontrole na granicach wewnętrznych.