Parlament Europejski przygotował projekt rezolucji w sprawie obowiązkowego wskazania kraju lub miejsca pochodzenia niektórych rodzajów żywności

Biorąc pod uwagę opinię obywateli UE, Parlament Europejski przygotował projekt rezolucji w sprawie obowiązkowego wskazywania na etykietach kraju pochodzenia mleka i mięsa. Stanowisko PE na celu ochronę jakości przetworów mlecznych i mięsnych, walkę z fałszowaniem żywności i utrzymanie  miejsc pracy w sektorze, który przechodzi poważny kryzys.