Państwa kandydujące do UE

W grudniu 2023 r. przywódcy UE ogłosili, że Unia rozpocznie rozmowy akcesyjne z Ukrainą i Mołdawią oraz uznali Gruzję za kraj kandydujący. Pozostałe kraje kandydujące to: Albania, Bośnia i Hercegowina, Macednia Północna, Serbia i Turcja(negocjacje zamrożone w 2018 r, ze względu na praworządność i wolność mediów)

O członkostwo w UE może ubiegać się każde europejskie państwo szanujące demokratyczne wartości UE. Państwo musi także posiadać stabilne instytucje gwarantujące demokrację i rządy prawa, sprawną gospodarkę rynkową 

Kraj może zostać oficjalnym kandydatem, jeśli spełni podstawowe kryteria polityczne, gospodarcze i dotyczące reform. Może następnie rozpocząć formalne negocjacje z UE w 35 obszarach tematycznych.