Osiągnięcia Unii Europejskiej

Unia Europejska dużo osiągnęła od swego założenia w 1950 r.
Zbudowała jednolity rynek towarów i usług, który obejmuje 28 państw i ponad 500 mln obywateli, którzy mogą swobodnie przemieszczać się i osiedlać w wybranym miejscu. Stworzyła wspólną walutę – euro, która jest obecnie jedną z najważniejszych walut na świecie i dzięki której jednolity rynek działa bardziej efektywnie.
UE prowadzi ponadto największą na świecie liczbę programów w dziedzinie rozwoju i pomocy humanitarnej.
Unia dokłada starań, aby wyprowadzić Europę z kryzysu gospodarczego. Odgrywa wiodącą rolę w walce ze zmianami klimatycznymi i ich skutkami, pomaga państwom sąsiadującym i kontynuuje negocjacje w sprawie rozszerzenia. Ponadto rozwija wspólną politykę zagraniczną, która w znaczącym stopniu będzie przyczyniać się do propagowania europejskich wartości na całym świecie.

Weronika Mocarska