Obywatelstwo Unii Europejskiej

Obywatelstwo jest zapisane w artykule 9 Traktatu o Unii Europejskiej z 1992 r. zgodnie z którym obywatelem Unii jest każda osoba mająca obywatelstwo Państwa członkowskiego. 

 •  Obywatelstwo ma charakter:

  • Personalny (łączy Unię i każdą osobę fizyczną, która posiada obywatelstwo) 

  • Dodatkowy (nie zastępuje ono obywatelstwa krajowego, a jedynie stanowi uzupełnienie) 

  • Wzajemny (odnosi się to do obustronności relacji jako stosunku prawnego) 

  • Zależny (jest zależne od obywatelstwa krajowego) 

  Prawa związane z obywatelstwem: 

  • ·Swoboda przepływu osób 

  • Prawo wyborcze w wyborach lokalnych 

  • Prawo wyborcze w wyborach do Parlamentu Europejskiego 

  • Obywatelska inicjatywa ustawodawcza 

  • Zwracanie się z petycją do Parlamentu Europejskiego 

  • Zwracanie się ze skargą do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich 

  • Opieka dyplomatyczna i konsularna 

  • Dostęp do dokumentów 

   

   

 •  

 •  

 •  

 

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 

 •  

 •  

 •  

 •  

 

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

  

 •  

 •  

 •  

 •  

 

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •