Mechanizm praworządności

W 2019 r. Komisja Europejska uruchomiła mechanizm praworządności, obejmujący cykl przeglądu praworządności, który opiera się na corocznych sprawozdaniach na temat praworządności, monitorujących sytuację w państwach członkowskich, Przedmiotem analizy jest wymiar sprawiedliwości, (a w szczególności jego niezależność, jakość i skuteczność), ramy antykorupcyjne, pluralizm mediów (organy regulacyjne, ingerencja rządu, ochrona dziennikarzy) oraz inne kwestie instytucjonalne związane z kontrolą i równowagą (procedura ustawodawcza, niezależne organy, dostępność, kontrola sądowa, organizacje społeczeństwa obywatelskiego). Każde z trzech dotychczasowych sprawozdań zawierało szereg zaleceń skierowanych do każdego państwa członkowskiego, a ich działania następcze mają zostać przeanalizowane w kolejnych sprawozdaniach rocznych dotyczących praworządności.