Lekcje europejskie

W marcu nasi Młodsi Ambasadorowie prowadzili na godzinie wychowawczej lekcje europejskie, których celem było przybliżenie innym uczniom funkcjonowania Unii Europejskiej i Parlamentu Europejskiego.