Kto podejmuje decyzje w UE?

W procesach decyzyjnych na poziomie Unii Europejskiej uczestniczą różne instytucje UE, w szczególności:
> Parlament Europejski, który reprezentuje obywateli Unii i jest przez nich bezpośrednio wybierany
> Rada Europejska, w której skład wchodzą szefowie państw lub rządów państw członkowskich UE
> Rada, która reprezentuje rządy państw członkowskich Unii
Komisja Europejska, która reprezentuje interesy UE jako całości.

Rada Europejska określa ogólne kierunki polityki i priorytety UE, ale nie pełni funkcji prawodawczej. Na ogół przygotowaniem nowych aktów prawodawczych zajmuje się Komisja, podczas gdy Parlament Europejski i Rada je przyjmują. Wprowadzeniem tych aktów w życie zajmują się państwa członkowskie i Komisja.

Weronika Mocarska