Koronavirus w UE

Działania podejmowane przez Unię Europejską w ramach walki z pandemią Koronawirusa Covid-19 i jej reperkusjami w życiu społecznym i gospodarczym można zobaczyć na osi czasu znajdującej się pod linkiem: www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/society/20200424STO77802/koronawirus-os-czasu-dzialan-ue