Jaka powinna być Europa?

Europa powinna być wolna, przepełniona pokojem, owładnięta chęcią współpracy w celu zapewnienia każdemu człowiekowi dobrych warunków życia.
Ideały Europy zbiegają się w słowach: solidarna, uczciwa, otwarta na kulturę, rozwój i technologię, niestereotypowa, wolna i trwająca w pokoju, tolerancyjna.
Zacznijmy zmieniać siebie na lepsze, by móc zmienić na lepszy cały świat. Otwórzmy młodym ludziom drogę do edukacji najszerzej jak się da. Stwórzmy warunki do pracy w naszych krajach dla obywateli i obcokrajowców, byśmy mogli rozwijać się w kraju i za granicą. Bądźmy wykształceni i komunikatywni. Uczmy się i nauczajmy języków obcych, ktoś powiedział:

"Granice mojego języka wyznaczają granice mego świata."

                                                                                    Werka Mocarska