Grupy polityczne w PE

 

W Parlamencie Europejskim posłowie nie obradują w delegacjach narodowych, lecz w grupach ponadnarodowych w zależności od orientacji politycznej. Na mocy Regulaminu grupa polityczna musi składać się z posłów wybranych z co najmniej jednej czwartej państw członkowskich i liczyć co najmniej 25 członków. Grupy polityczne odbywają regularne posiedzenia w tygodniu poprzedzającym sesję miesięczną oraz w tygodnie sesyjne, a także organizują seminaria w celu określenia głównych zasad prowadzonej działalności.