Europa z naszej ulicy.

W lutym i marcu 2023 r. uczniowie pod nadzorem starszych Ambasadorów realizowali projekt " Europa z naszej ulicy"w którym starali się  zaprezentować europejskie wartości, a zwłaszcza solidarność w różnych jej wymiarach, w sytuacjach kryzysów politycznych, klęsk żywiołowych i kryzysów humanitarnych. Pracę konkursową wykonali w formie podcastu, przeprowadzając wywiady ze świadkami historii odwiedzając miejsca związane z wrocławską Solidarnością oraz osobami realizującymi współcześnie wartości altruistyczne i pokojowe. Autorzy  skupili się na osobach walczących o europejskie wartości przed rokiem 1989 oraz na działaniach solidarnościowych podejmowanych później i obecnie przez wrocławian. Przybliżyli działania na rzecz wolności i demokracji w czasach PRL-u. Pokazali empatię i solidarność w obliczu powodzi 1997 r. oraz pomoc na rzecz migrantów.W przeszłości kraje Europy zachodniej solidaryzowały się z naszym narodem w trudnych momentach dla naszej Ojczyzny. Dzisiaj, pamiętając o naszej historii, staramy się odwzajemnić tę pomoc solidaryzując się z wszystkimi pokrzywdzonymi, zwłaszcza narodami Europy wschodniej.