Dzień Kobiet w Parlamencie Europejskim

8 marca w Parlamencie Europejskim odbędzie się debata plenarna na temat sytuacji kobiet uchodźczyń i ubiegających się o azyl. Kobiety i dziewczęta uciekające z miejsc objętych konfliktami zbrojnymi są najbardziej narażone na przemoc. Reforma polityki migracyjnej i azylowej powinna umożliwić kobietom m.in. dostęp do porady prawnej, prawo do zażądania, by przesłuchania prowadziła kobieta i by tłumaczenie było zapewniane również przez kobietę. Ośrodki detencyjne powinny zapewniać oddzielne zakwaterowanie i pomieszczenia sanitarne dla kobiet i rodzin, a dostęp do opieki zdrowotnej dla kobiet oraz wsparcia dla osób, które doświadczyły traumy.