Co powinien zobić kraj aby zostać przyjętym do UE

https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/priorities/parlament-i-unia-europejska-w-pigulce/20180322STO00303/rola-poslow-i-poslanek-do-parlamentu-europejskiego-wideo