Charles Michel Przewodniczący Rady Europejskiej

Obecnym przewodniczącym Rady Europejskiej jest Charles Michel. 

Urząd objął 1 grudnia 2019 r. 24 marca 2022 r. zostaponownie wybrany przewodniczącym na drugą 2,5-letnią kadencję                .     

  • przewodniczy szczytom Rady Europejskiej i kierować jej pracami
  • czuwa nad przygotowaniami do szczytów Rady Europejskiej oraz nad ciągłością jej działań (we współpracy z przewodniczącym Komisji oraz na podstawie wyników prac Rady do Spraw Ogólnych)
  • przyczynia się do spójności i konsensusu na forum Rady Europejskiej
  • zdaje relację Parlamentowi Europejskiemu po każdym szczycie Rady Europejskiej.