4. WIELKA BRYTANIA POZOSTAJE W UNII EUROPEJSKIEJ?

Premier David Cameron, zgodnie ze swoją wyborcza obietnicą, domagał się ustalenia nowych zasad członkostwa jego kraju w UE. Premier zapowiedział, że ogłosi referendum w tej sprawie i zarekomenduje, aby Brytyjczycy zagłosowali za pozostaniem ich kraju w Unii Europejskiej, ma się ono odbyć 23 czerwca. Jeśli Wielka Brytania zdecyduje się pozostać częścią UE, niektóre zmiany będą musiały być ponownie przeanalizowane i wprowadzone do prawa UE przez współustawodawców: Radę UE i Parlament.