12 lat w Unii Europejskiej.

1 maja minęło 12 lat od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Członkostwo naszego kraju w UE przyniosło sporo korzyści: otwarty rynek pracy, finansowanie inwestycji czy choćby wolny przepływ osób w ramach strefy Schengen. Dzięki pieniądzom, które napłynęły do Polski zmodernizowano drogi i autostrady, trasy kolejowe oraz budynki użyteczności publicznej. W sumie Polska otrzymała 126 miliardów euro i wpłaciła do unijnego budżetu 41 miliardów euro ( oznacza to zysk w wysokości ok.80 miliardów). Dochód na mieszkańca w stosunku do średniej unijnej wzrósł z 50 do 70 procent. Wśród kosztów można wymienić wyjazd ponad miliona Polaków za granicę. Wzrosły także koszty pracy firm, które musiały podwyższyć płace. Z badań opinii publicznej wynika, że odsetek zwolenników obecności w UE nie spada poniżej 80 procent. Pojawiają się jednak głosy, że zjednoczona Europa nie powinna zapominać o swojej tożsamości, zwłaszcza teraz w kontekście problemów migracyjnych.