Jak działa Parlament Europejski

Parlament wybiera swojego przewodniczącego na kadencję trwającą dwa i pół roku. Przewodniczący reprezentuje Parlament wobec pozostałych instytucji UE, jak również w stosunkach ze światem zewnętrznym. Wspiera go 14 wiceprzewodniczących. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego podpisuje wraz z przewodniczącym Rady wszystkie akty prawodawcze po ich przyjęciu. Prace Parlamentu przebiegają w dwóch etapach

>     Przygotowanie do sesji plenarnej – zajmują się nim posłowie z 20 komisji parlamentarnych specjalizujących się w konkretnych obszarach działalności UE. Zagadnienia, które będą przedmiotem debaty w czasie sesji, są również omawiane w ramach grup politycznych.

>     Sama sesja plenarna – sesje plenarne, w których uczestniczą wszyscy posłowie do PE, odbywają się zwykle w Strasburgu (jeden tydzień w miesiącu). Czasami w Brukseli odbywają się dodatkowe sesje. Podczas sesji Parlament debatuje nad wnioskami ustawodawczymi i głosuje nad poprawkami przed podjęciem decyzji co do całego aktu. Inne punkty porządku dziennego obrad mogą obejmować komunikaty Rady lub Komisji bądź pytania dotyczące wydarzeń w Unii Europejskiej lub na świecie.