Cyfrowy zielony certyfikat

Paszporty szczepionkowe w UE: kto będzie mógł z nich korzystać?

 Paszporty miałyby pozwolić podróżować po UE zaszczepionym, ozdrowieńcom lub osobom z negatywnym wynikiem testu.

 Projekt Cyfrowego Zielonego Certyfikatu - kto będzie mógł korzystać z tzw. paszportów szczepionkowych i na jakich zasadach?

 W marcu 2021 roku Komisja Europejska przedstawiła projekt Cyfrowego Zielonego Certyfikatu, który będzie paszportem szczepionkowy. Jego celem będzie ułatwienie bezpiecznego i swobodnego przemieszczania się w UE podczas pandemii COVID-19.

Certyfikat będzie dowodem danej osoby, że została zaszczepiona przeciwko COVID-19, uzyskała negatywny wynik testu na obecność koronawirusa, bądź wyzdrowiała. Będzie dostępny w bezpłatnej formie cyfrowej lub papierowej.

 Państwa członkowskie będą decydować o tym, jak będzie wykorzystywany certyfikat. Jeśli wprowadzone zostaną obostrzenia związane z pandemią i obowiązek posiadania takiego certyfikatu, by na przykład dostać się do określonego regionu, restrykcje będą takie same dla wszystkich posiadaczy certyfikatu.

 Jeśli państwa członkowskie uznają dowód szczepienia za uzasadnienie dla odstąpienia od stosowania ograniczeń, takich jak poddanie się kwarantannie lub testowi, będą one zobowiązane do uznawania na takich samych warunkach, zaświadczeń o szczepieniu wydawanych w ramach systemu Zielonych Certyfikatów Cyfrowych. 

 KE wskazuje, że paszporty, które zostaną wprowadzone muszą gwarantować niedyskryminację obywateli Wspólnoty oraz, że szczepienia nie mogą być warunkiem swobodnego przepływu osób w UE.

Cyfrowy Zielony Certyfikat ma być ważny we wszystkich państwach członkowskich UE i będzie otwarty dla Islandii, Liechtensteinu, Norwegii i Szwajcarii.

 Certyfikat będzie wydawany dla obywateli UE i członkom ich rodzin, obywatelom spoza UE zamieszkujących ją, oraz odwiedzającym, którzy mogą podróżować do innych państwa członkowskich.

 System ten ma być środkiem tymczasowym. Zostanie zawieszony, gdy Światowa Organizacja Zdrowia ogłosi koniec międzynarodowego stanu zagrożenia zdrowia związanego z COVID-19.

 Wiceszef MZ planuje, że osoby z innych krajów legalnie przebywające na terenie danego państwa, będą otrzymywać certyfikaty wystawiane przez ten kraj. Jednakże dokument ten nie powinien zwalniać z nałożonego przez dany kraj, np. nakazu noszenia maseczki czy zakazu zgromadzeń.

 Dokument może zacząć obowiązywać od 25 czerwca.

 Katarzyna Kisiel