1. BEZPIECZNY TRANSFER DANYCH MIĘDZY UE, A USA

"Zasady bezpiecznego transferu danych między UE i USA stają się rzeczywistością" – deklaruje wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej - Andrus Ansip. KE przedstawiła właśnie teksty prawne wdrażające zasady bezpiecznego transferu danych między UE i USA oraz komunikat, w którym podsumowano działania podjęte w celu odbudowy zaufania do transatlantyckiego przepływu danych po doniesieniach o inwigilacji z 2013 r.